Contact Us

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ บจก.
48 ซอยเทียนทะเล24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม,บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
+66 2416 0950
+668 6324 7887
+66 2451 1079
info@tldchemical.co.th
tldchemical.pagesthai.com
www.tldchemical.com
www.tld-chemical.com
https://facebook.com/tld.chemical?_rdc=1&_rdr
Line ID : tldchemical

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร